podnośnik

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pod•noś•nik (techn.) -ka, -kiem; -ki, -ków

Słownik języka polskiego PWN*

podnośnik «urządzenie mechaniczne do podnoszenia przedmiotów na małą wysokość»
• podnośnikowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego