podobiadek

Wielki słownik ortograficzny PWN

pod•obiadek -d•ku, -d•kiem; -d•ków

Słownik języka polskiego PWN

podobiadek daw. «posiłek między śniadaniem a obiadem»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego