podobny

Słownik języka polskiego PWN*

podobny
1. «mający pewne cechy wspólne z czymś, z kimś»
2. «taki jak inny, o którym była mowa poprzednio lub który się ma na myśli»

• podobnie
podobna daw. «to, co jest prawdopodobne, możliwe»
i temu podobne, i tym podobne «wyrażenia używane przy wyliczaniu»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego