podporządkowywać

Słownik języka polskiego PWN*

podporządkowaćpodporządkowywać
1. «uczynić kogoś zależnym od kogoś, od czegoś»
2. «przystosować coś do czegoś»
podporządkować siępodporządkowywać się «postąpić według czyjejś woli lub według jakichś przepisów»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego