podporządkowywać

Wielki słownik ortograficzny PWN

pod•porząd•kowywać -owuję, -owują

Słownik języka polskiego PWN

podporządkowaćpodporządkowywać
1. «uczynić kogoś zależnym od kogoś, od czegoś»
2. «przystosować coś do czegoś»
podporządkować siępodporządkowywać się «postąpić według czyjejś woli lub według jakichś przepisów»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego