podróżować

Wielki słownik ortograficzny PWN

pod•różować (zabarwić różem) -żuję, -żują
po•dróżować (odbywać podróż) -żuję, -żują

Słownik języka polskiego PWN

podróż «przebywanie drogi do jakiegoś odległego miejsca»
• podróżniczy • podróżnik • podróżniczka • podróżować
podróżowaćpodróżowywać «podmalować coś różem»
podróżować siępodróżowywać się «podmalować się różem»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego