podróżować

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pod•różować (zabarwić różem) -żuję, -żują
po•dróżować (odbywać podróż) -żuję, -żują

Słownik języka polskiego PWN*

podróż «przebywanie drogi do jakiegoś odległego miejsca»
• podróżniczy • podróżnik • podróżniczka • podróżować
podróżowaćpodróżowywać «podmalować coś różem»
podróżować siępodróżowywać się «podmalować się różem»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego