podszywać

Wielki słownik ortograficzny PWN

pod•szywać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

podszyćpodszywać
1. «przyszyć od spodu coś do czegoś»
2. «wykończyć suknię, płaszcz itp., przyszywając od spodu zagięty brzeg»
podszyć siępodszywać się «podać się fałszywie za kogoś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego