podwykonawstwo

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

podwykonawca «firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy»
• podwykonawczy • podwykonawstwo

Porady językowe

powierzać
12.09.2011
Czy poprawne jest sformułowanie: „Oświadczamy, iż nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia”. Chodzi o konstrukcję powierzać do... Według mnie powierza się coś komuś, a więc podwykonanie lub podwykonawstwo. Jednak chcę uzyskać potwierdzenie.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... W razie niezachowania terminu płatności, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.
    6.
    PODWYKONAWSTWO
    Wykonawca może użyć podwykonawcy według swojego wyboru do wszystkich lub...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego