pogłosowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

pogłos
1. «zjawisko akustyczne polegające na przedłużaniu czasu trwania dźwięku, wywołane działaniem fal odbitych w pomieszczeniu zamkniętym»
2. «zwielokrotnienie dźwięku»
3. «nawiązanie do czegoś, zwłaszcza w czyjejś twórczości»

• pogłosowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... aparatów słuchowych, telefonów, mikrofonów, słuchawek i ochraniaczy słuchu. Bezechowe komory pogłosowe - to specjalne pomieszczenia zapewniające symulację pomiarów w tzw. idealnej przestrzeni...
  • ... z wielu źródeł jednocześnie. Przykładem mogą być pomiary w polu pogłosowym czy dyfuzyjnym. Przy pomiarach w polu swobodnym mikrofon powinien być...

Encyklopedia PWN

fiz. pomiarowe pomieszczenie zamknięte zapewniające warunki zbliżone do tych, w jakich występuje pole akustyczne dyfuzyjne (rozproszone);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego