pojedynka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pojedyn•ka -n•ce, -n•kę; -nek
pojedynek -n•ku, -n•kiem; -n•ków

Słownik języka polskiego PWN*

pojedynka
1. pot. «pokój w hotelu, pensjonacie lub cela więzienna przeznaczone dla jednej osoby»
2. zob. jednorurka.
3. daw. «bryczka, dorożka jednokonna»
pojedynek
1. «dawny sposób załatwiania zatargów honorowych przez walkę dwóch przeciwników na broń sieczną lub pistolety w obecności sekundantów»
2. «walka dwóch konnych rycerzy»
3. «spór między dwiema stronami mającymi przeciwne poglądy»
4. «w grach sportowych: walka dwu przeciwników»
5. zob. odyniec

• pojedynkowy
pojedynek amerykański daw. «umowa, według której ten, kto wyciągnie z dwu gałek o różnych kolorach czarną, musi popełnić samobójstwo»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego