pokarmić

Wielki słownik ortograficzny PWN

pokar•mić -r•mię, -r•mią; -rm, -rm•my, -rm•cie
pokarm -r•mu, -r•mie; -r•mów

Słownik języka polskiego PWN

pokarmić «karmić kogoś przez krótki czas»
pokarm
1. «to, czym się żywią organizmy żywe»
2. «to, co może stanowić czyjś posiłek»
3. «mleko wytwarzane po porodzie w gruczołach mlecznych kobiet i samic innych ssaków»

• pokarmowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego