pokrywać milczeniem

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Morstinowie? Do wspomnień, do "pamiętam", dołączają się jakieś półsłowa. Resztę pokrywa milczenie. Bo i co z tych rzeczy może pamiętać, co z...
  • ... propagandę. Wykoślawiającą, przez brak swobodnej dyskusji, myślenie o sprawach publicznych, pokrywającą milczeniem opłakane skutki działań władz. To byłoby najlepsze, ale górę wziął...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego