polakożerczy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

polakożerca «nieprzejednany wróg Polaków i polskości»
• polakożerczy • polakożerstwo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... litewskiej. Znany z nieprzejednanego stosunku do Polski. Twórca i prezes polakożerczego "Związku odzyskania Wilna". Tłumacz na język litewski "Pana Tadeusza".
  Przekład...
 • ... warunkiem uzyskania szerokiej autonomii.
  Pomiędzy Trauguttem a Wielopolskim W niesłychanie
  polakożerczej (lecz zasługującej bez wątpienia na przekład) książce A.A. Sidorowa...
 • ... o reakcyjnym składzie Trzeciej Dumy, o bezsilności Koła Polskiego wobec polakożerczych nastrojów.

  - Cóż nam pozastało? Jubileusz pięćdziesięciolecia księgarni Idzikowskiego, kilkanaście polskich...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego