polderowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

polder «depresyjny teren nadmorski, sztucznie osuszony i otoczony groblami w celu ochrony przed zalaniem»
• polderowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego