polityczny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

religij•no-politycz•ny (religijny i polityczny); religij•no-politycz•ni
społecz•no-politycz•ny (społeczny i polityczny)

Słownik języka polskiego PWN*

polityczny II «więzień polityczny»
• polityczna
polityczny I
1. «dotyczący zagadnień ustroju państwa, działalności rządu, partii i stosunków między państwami»
2. daw. «dobrze wychowany; też: zgodny z zasadami dobrego wychowania»

• politycznie
społeczno-polityczny «związany ze społeczeństwem i polityką»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego