pomiarowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

pomiar «ustalenie miary określonej wielkości fizycznej; też: wynik takiego mierzenia»
• pomiarowy
iskiernik pomiarowy «iskiernik do mierzenia wartości szczytowych napięcia prądu elektrycznego»
projektor pomiarowy «przyrząd optyczny do pomiaru i sprawdzania przedmiotów, których obraz lub zarys oglądany jest na ekranie przyrządu»
kamera fotogrametryczna, pomiarowa «przyrząd do wykonywania zdjęć fotograficznych, zapewniający wierne odwzorowanie perspektywiczne fotografowanego obiektu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Wykrywczy
6.04.2016
Szanowni Państwo,
w materiałach policyjnych często spotykam się z przymiotnikiem wykrywczy (np. Zjawisko zabójstwa seryjnego stanowi bardzo poważny problem wykrywczy dla organów ścigania). Nie znalazłem tego słowa w żadnym ze słowników. Czy jest ono poprawnie zbudowane?
pp, pu, paplot mk i inne
4.12.2015
Mam prośbę o poradę w kolejnej sprawie, która także dotyczy skrótów nazw oddziałów wojskowych. Czy dla formacji „pułk ułanów” prawidłowy będzie zapis puł.? Czy dla formacji „pułk artylerii przeciwpancernej” prawidłowy będzie zapis pappanc.? Czy dla formacji „Dywizja Pancerna” prawidłowy będzie zapis DPanc.? Czy po tych skrótach stawiamy kropkę czy nie? Bardzo proszę o rozstrzygnięcie moich wątpliwości i wskazanie prawidłowych form skrótów.
Pozdrawiam
Marcin Sołtysiak

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... umowy.

    Centrala składała się z trzech części. Część pierwszą obserwacyjno-
    pomiarową stanowiły dwie wieże kierowania ogniem, oddalone od siebie o 1000...
  • ... do ruchu liniowego. Oddziaływania dynamiczne pracy przekładni zębatej na punkty pomiarowe, które muszą się znajdować na częściach nieruchomych przekładni powodują, że...
  • ... i urządzeń, takich jak: silniki, tokarki, sprężarki itp., znalezienie miejsca pomiarowego dotyczy głównie czujnika drgań, gdyż dla sygnału dźwiękowego maszyny, źródła...

Encyklopedia PWN

pomiarowy system, układ pomiarowy,
metrol. usystematyzowany zbiór urządzeń służący do pomiaru.
sygnał przenoszący informacje o wartości wielkości: mierzonej, związanej z wielkością mierzoną, odtwarzanej przez wzorzec miary lub związanej z wielkością odtwarzaną;
metrol. rodzaj przyrządu pomiarowego przetwarzającego, wg określonej zależności i w granicach określonej dokładności, sygnały pomiarowe.
narzędzie pomiarowe w postaci stalowego (lub żeliwnego) pręta o przekroju prostokątnym lub innego kształtu;
mikroskop opt. przystosowany do bardzo dokładnego mierzenia długości i kątów różnych przedmiotów.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego