ponieważ

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

ponieważ «spójnik wprowadzający zdanie, które wyjaśnia informację podaną w drugim zdaniu składowym zdania złożonego, np. Odszedł, ponieważ się obraził.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

ponieważ…, więc…
10.11.2009
Dzień dobry!
Chciałbym się dowiedzieć, czy poprawne jest zdanie o takiej konstrukcji: „Ponieważ była piękna pogoda, więc pojechaliśmy na wycieczkę”. Często spotykam się ze zdaniami o takiej budowie w prasie i literaturze. Czy prawidłowe jest użycie obu spójników (ponieważ i więc) w sytuacji, w której w zupełności wystarczające jest posłużenie się tylko jednym z nich? Jeśli tak, to do której grupy zdań – podrzędnie czy współrzędnie złożonych – zaklasyfikować podany przykład?
Pozdrawiam
ponieważ…, przeto…
28.06.2008
Prof. Pisarek twierdzi,że połączenie ponieważ…, przeto… jest redundantne, a więc niepoprawne. A przecież spotykamy wiele analogicznych spójników zdaniowych skorelowanych, np. chociaż…, jednak…, które – zwłaszcza w dłuższych zdaniach złożonych – ułatwiają uchwycenie związku przeciwstawności, przyczynowości itp. Proszę o opinię.
Ponieważ więc…
3.12.2012
Czy zdanie: „Ponieważ więc na wielkanocnym stole królować będzie szynka, niech nie zabraknie i chrzanu” można uznać za prawidłowe przy założeniu, że więc jest tutaj partykułą ekspresywną (WSPP), a nie spójnikiem?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... zawsze ich interesują. Ich interesuje haggada, opowiadanie o przeszłości. A ponieważ rozmaite wydarzenia i postacie znajdują się na styku stosunków chrześcijańsko...
  • ... Nóż zajmuje ważną pozycję na stole i bodajże coraz ważniejszą, ponieważ kraje się nim coraz więcej potraw, i to takich, które...
  • ... nauczycielem Zespołu Szkół Powszechnych. Ta uwaga jest o tyle istotna, ponieważ rzuca cień na rzeczywiste intencje Autorki (Autora).
    Ale, ad rem...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!