popychać

Wielki słownik ortograficzny PWN

popychać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

popchnąćpopychać
1. «pchając, przesunąć z miejsca lub wprawić w ruch»
2. «potrącić lub lekko uderzyć»
3. «skłonić kogoś do jakiegoś działania»
4. «wykonać znaczną część jakiejś pracy lub przyśpieszyć ją»
5. «wyprawić kogoś dokądś»
popychać się «pchnięciem lub pchnięciami przesuwać siebie wzajemnie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego