porównawczy

Słownik języka polskiego PWN*

porównawczy
1. «porównujący rzeczy, zjawiska, pojęcia w celach badawczych; też: opierający się na porównywaniu»
2. «umożliwiający porównywanie, służący do porównywania»

• porównawczo
gramatyka porównawcza «gramatyka porównująca cechy różnych języków»
wyrażenie porównawcze jęz. «połączenie dwóch wyrazów samodzielnych wyrazem porównującym, np. jak, niż»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego