porównawczy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

porównawczy
1. «porównujący rzeczy, zjawiska, pojęcia w celach badawczych; też: opierający się na porównywaniu»
2. «umożliwiający porównywanie, służący do porównywania»

• porównawczo
gramatyka porównawcza «gramatyka porównująca cechy różnych języków»
wyrażenie porównawcze jęz. «połączenie dwóch wyrazów samodzielnych wyrazem porównującym, np. jak, niż»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego