poręba

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Poręba: Boh•dan Poręba, Porębie, Porębę
Poręba -ębie, -ębę; przym.: porębski
poręba -ębie, -ębę; -ęb

Słownik języka polskiego PWN*

poręba «obszar, na którym wycięto drzewa w lesie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego