pora

Słownik języka polskiego PWN*

pora
1. «okres, w którym coś się dzieje lub jest wykonywane; też: czas trwania czegoś»
2. «czas odpowiedni na coś»
pora deszczowa «w strefie międzyzwrotnikowej: pora roku, w której pada deszcz»
pora sucha «w strefie międzyzwrotnikowej: pora roku, w której nie pada deszcz»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego