posiew

Wielki słownik ortograficzny PWN

posiew -wu, -wie; -wów

Słownik języka polskiego PWN

posiew
1. «przenoszenie na pożywki określonych drobnoustrojów w celach naukowych lub diagnostycznych»
2. «to, co zostało umieszczone na pożywce»
3. «rzucenie nasion roślin w przygotowaną glebę w celu uzyskania z nich plonu; też: to, co zostało zasiane»
4. «działanie, które po jakimś czasie ma przynieść efekty; też: efekt takiego działania»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego