post factum

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

post factum [wym. post faktum] «po fakcie»

Porady językowe

nieprzyswojone zwroty obcojęzyczne
13.04.2014
Szanowni Państwo!
Jak zapisywać wtręty łacińskie, nie tak powszechnie znane jak: ex post czy post factum, ale na przykład: ante litteram, restitutio ad integrum czy in partibus infidelium? Wyróżniać kursywą czy nie? We wspomnieniach, które przygotowuję do druku, występują jedne i drugie. Czy zatem uzależniać zapis od stopnia przyswojenia (ale jak tu wyznaczyć granicę?), czy trzymać się jednej konwencji (wszystko pismem prostym lub wszystko pochyłym)?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... przyspieszenie połowy lat sześćdziesiątych wydawało się ukierunkowane (choć ten kierunek post factum można opisywać ironicznie), to ujawnienie utopijności ówczesnych żądań zmian ogołociło...
  • ... właśnie na urząd prezydencki, wadzi się z Mateuszem Bigdą, ustalając post factum, czy opłacało się maszerować na czele robotniczej demonstracji na Belweder...
  • ... mniemano, że antykomunistyczna opozycja sama stanowi społeczeństwo obywatelskie i dopiero post factum przekonano się, że wcale tak nie jest.
    Z drugiej jednak...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego