postrzegać

Wielki słownik ortograficzny PWN

po•strzegać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

postrzecpostrzegać
1. «zobaczyć i ocenić kogoś w określony sposób»
2. «uświadomić sobie wrażenie wywołane działaniem bodźca zewnętrznego na zmysły»
3. daw. «zauważyć»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Jakim echem się coś odbija?
11.12.2017
Podczas meczu piłkarskiego Legia-Górnik kibice pokazali transparent (Fanatyzm) odbijający się szerokim echem. Jeden z dziennikarzy zwrócił uwagę, że jest to błąd językowy. Prawidłowo powinno być głośnym echem. Powołał się na hasło echo z Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny PWN, 2004. Napisano tam, że forma szerokim echem jest niepoprawna. Natomiast na sjp.pwn.pl w korpusie językowym widnieje kilkanaście przykładów użycia szerokim echem. Czy zatem obie wersje są obecnie poprawne?
Kłopotliwy Murzyn
31.01.2017
Wprawdzie bardzo stary nie jestem (nieco ponad 30 lat), więc może zabrzmieć to trochę dziwnie, ale w czasach mojej młodości nie było niczego złego w określeniu Murzyn. Obecnie poprawność polityczna każe mówić Afroamerykanin lub osoba czarnoskóra, a Murzyn stał się określeniem obraźliwym.
Proszę wyjaśnić genezę Murzyna, a także dlaczego obecnie to określenie jest "na cenzurowanym", z czego wynika ta zmiana jego postrzegania.
Starzy – szlachetni?
9.11.2014
Szanowni Państwo,
spotykam się czasem z przekonaniem, że nieodmienianie słów radio i studio jest przejawem elegancji językowej „w starym, dobrym stylu”. Czy rzeczywiście istnieją podstawy do takiego postrzegania braku odmiany w tych wypadkach? Na podobnej zasadzie zetknąłem się z uznawaniem formy postaci za „szlachetniejszą” niż postacie. (Chodzi oczywiście o mianownik lm. rzeczownika postać). Dodam, że dotyczy to ludzi młodych.
Z wyrazami szacunku
Czytelnik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... się zgodnie z instrukcją - zwłaszcza wtedy, gdy nie będzie ona postrzegała innych źródeł LPO;

    (6) w przypadku, gdy w celu uzyskania...
  • ... i (przede wszystkim) samemu sobie. Dlatego właśnie tak wielu ludzi postrzegało głasnost' jako brutalne odarcie ze złudzeń, a nie powiększenie wolności...
  • ... wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, przebojowość, racjonalne myślenie. Kobiety są postrzegane jako atrakcyjne, wrażliwe, uczuciowe, kierujące się emocjami, podporządkowane, przesądne. Ale...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego