poszanowanie

Wielki słownik ortograficzny

Słownik języka polskiego

poszanowanie
1. «szacunek dla kogoś lub czegoś»
2. «nienaruszenie czegoś przez szacunek; też: przestrzeganie czegoś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

asertywność
15.03.2002
Proszę o definicję pojęcia asertywność. Co znaczy być asertywnym?
Dziękuję za odpowiedź.
Maciej Kaźmierczak
Humanizm a humanitaryzm
31.03.2017
W jakim kontekście używa się słowa humanizm, a w jakim humanitaryzm?
Pytam, bo teraz w mediach te dwa słowa oznaczają to samo. Może tak jest?

Pozdrawiam wiosennie
B. Sawicka
Jak trudno wychowywać
30.06.2014
Dzień dobry,
chciałabym uzyskać odpowiedź na pytanie, który z podanych zwrotów jest poprawny: wychowujemy ku wartościom czy wychowujemy do wartości?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... pracy. Dążyła do rozwijania rozsądku i cnót obywatelskich, walczyła o poszanowanie mowy ojczystej oraz przyczyniła się do szerzenia kultu przeszłości narodowej...
  • ... w Polsce coraz lepsze stają się ogólne rozwiązania prawne, gwarantujące poszanowanie praw mniejszości narodowych (stanowiących obecnie ok. 3 proc. społeczeństwa).
    Problemem...
  • ... się nie litowali nad biednym kundlem czy zaskrońcem, ale w poszanowaniu innego spojrzenia na świat i innych sentymentów.
    To tutaj nareszcie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego