potoczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

potoczny «powszechnie używany lub spotykany na co dzień»
• potocznie • potoczność
język potoczny «wariant języka używany w codziennych sytuacjach życiowych»
styl potoczny «styl języka używany w codziennych sytuacjach życiowych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

potoczne w cudzysłowie?
20.03.2011
Witam:))
Czy nazwy potoczne, jak np. Zoolog – określenie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, zapisujemy w cudzysłowie? Na przykład „W piątek byliśmy w «Zoologu».
Karola
potoczne jak
25.10.2013
Czy uznać za poprawne zdanie złożone, w którym zaimek jak zastąpił spójnik gdy? W uczniowskich zeszytach jest to wręcz nagminne, najczęściej jeszcze z dodatkiem niepotrzebnego moim zdaniem zaimka to. Dla przykładu: „Jak przyjechaliśmy, to się rozpakowaliśmy”. Podobnie dzieje się ze zdaniami warunkowymi, w najmłodszym pokoleniu spójnik jeśli jest niemal całkowicie wyparty przez jak. Co sądzić o tych konstrukcjach?
Anna G.
przenośnie mowy potocznej
26.09.2006
Jakie są przenośnie mowy potocznej?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... i sądowych sporów o majątek więcej. Wyroki często nie odpowiadają potocznemu rozumieniu sprawiedliwości. Wielu przykrych niespodzianek można by uniknąć, gdyby w...
  • ... działają osobniki? Bardzo często, zwłaszcza w starszych pracach i w potocznych sądach, powraca odpowiedź, że "dla dobra gatunku" ("dla zapewnienia trwania...
  • ... koleżanki, to znajomości.
    Elżbieta Szawarska

    Zwrot "po znajomości" jest w
    potocznym rozumieniu jednoznacznie negatywny - kojarzy się z kumoterstwem, klikami, działaniem niezgodnym...

Encyklopedia PWN

system obrony południowo-wschodnich kresów Rzeczypospolitej przed najazdami Turków, Tatarów i Wołochów, zorganizowany ok. 1490, opierający się na stałym wojsku zaciężnym i pogranicznych zamkach;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego