poufały

Wielki słownik ortograficzny PWN

po•ufały; -ali

Słownik języka polskiego PWN

poufały
1. «odnoszący się do kogoś w sposób bezceremonialny, swobodny»
2. «będący wyrazem zażyłości»

• poufale

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego