powiązania

Wielki słownik ortograficzny PWN*

powiązanie; -ań
powiązać -ążę, -ążą; -ąż, -ąż•cie

Słownik języka polskiego PWN*

powiązanie
1. «związek czegoś z czymś lub kogoś z kimś»
2. «wzajemna zależność przyczyn i skutków»
powiązać
1. «połączyć końce wielu sznurków, nitek itp. za pomocą węzła»
2. «wiążąc lub obwiązując, poformować wiele czegoś»
3. «skrępować więzami wiele osób lub zwierząt»
4. «połączyć ze sobą pewne elementy, części, motywy itp. w jakąś całość»
5. «połączyć ze sobą fakty, zdarzenia itp. tak, że pojawienie się w świadomości jednych powoduje uświadomienie sobie innych»
6. «stworzyć jakąś więź między ludźmi»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego