powiedzenie

Wielki słownik ortograficzny PWN

powiedzenie; -dzeń
powiedzieć -wiem, -wiesz, -wiedzą; -wiedz, -wiedz•cie; -wiedział, -wiedzieli
powieść -ści; te -ści
powieść -wiodę, -wiedziesz, -wiodą; -wiedź, -wiedź•cie; -wiódł, -wiod•ła, -wied•li; -wiódł•szy; -wiedziony, -wiedzeni
powieść się -wiedzie się, -wiodą się; -wiódł się, -wiod•ła się

Słownik języka polskiego PWN

powiedzenie «krótka, zwięzła wypowiedź zawierająca jakąś myśl ogólną, morał itp.»
powiedzieć
1. «przekazać za pomocą słów jakieś myśli, informacje»
2. «wypowiedzieć jakiś tekst»
3. «nazwać, określić kogoś jakoś, zwrócić się do kogoś w jakiejś formie»
4. «o faktach, znakach, gestach: zaświadczyć o czymś, wyrazić coś»
5. «podać coś do wiadomości»
powieść grozy, powieść gotycka «powieść o sensacyjnej akcji dziejącej się zazwyczaj w średniowiecznym zamku w atmosferze tajemniczości»
powieść I «długi, wielowątkowy utwór literacki pisany prozą»
• powieściowy
powieść II
1. «przesunąć czymś po jakiejś powierzchni»
2. «poprowadzić kogoś gdzieś»
powieść brukowa «powieść osnuta na wątkach sensacyjnych i erotycznych, adresowana do niewybrednego odbiorcy»
powieść fantastyczna «powieść, której fabuła osnuta jest na wydarzeniach nierealnych, nadprzyrodzonych lub dziejących się w odległej przyszłości»
powieść łotrzykowska, szelmowska, pikarejska «romans awanturniczy przedstawiający losy przedsiębiorczego i przebiegłego włóczęgi na tle satyrycznego obrazu epoki»
powieść poetycka «utwór wierszowany epicko-liryczny, będący odmianą poematu epickiego»
powieść radiowa «powieść w odcinkach czytana z podziałem na role przez aktorów na antenie radiowej»
powieść rzeka «powieść wielotomowa przedstawiająca dzieje kilku pokoleń jakiejś rodziny»
powieść sensacyjna «powieść, zwykle o tematyce kryminalnej, przedstawiająca wydarzenia wywołujące silne napięcie emocjonalne»
powieść się «zostać pomyślnie załatwionym, przynieść pozytywny rezultat»
powieść z kluczem «powieść, w której przedstawione są rzeczywiste zdarzenia i znane osoby, ale pod zmienionymi nazwiskami, dającymi się rozszyfrować»
powieść z tezą «powieść podporządkowana przyjętym przez autora założeniom ideologicznym bądź politycznym o charakterze doraźnym, demonstrująca ich słuszność oraz popularyzująca je»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

powieść-rzeka itp.
14.01.2003
Szanowni Państwo,
jak należy pisać: powieść-parabola (jak powieść-dziennik) czy powieść parabola (jak powieść rzeka)?
Dziękuję za odpowiedź
Ignacy Miś
powiedzieć – komu czy dla kogo?
7.03.2009
Witam,
czy w artykule prasowym z wypowiedzią jakiejś osoby można użyć następującego sformułowania: „Bardzo cieszę się, że wygraliśmy – powiedział dla Przeglądu Sportowego Marek Kowalski”. Moje wątpliwości są związanie ze słowami powiedział dla Przeglądu Sportowego. Czy można powiedzieć coś dla kogoś? Czy można tylko powiedzieć powiedział Przeglądowi Sportowemu lub powiedział w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego?
Powiedział (,) co i jak
3.04.2015
Szanowna Poradnio!
Bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości dotyczących wyrażenia co i jak w zdaniu: „Przyszedł do nas i powiedział (,) co i jak”. Czy należy je oddzielić przecinkiem i potraktować jak równoważnik, czy może nie oddzielać podobnie jak zaimek dlaczego w podobnym zdaniu?
Pozdrowienia
Mira

Ciekawostki

Mówimy „Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B”, mając na myśli to, że zaczętych spraw nie powinno się zostawiać w połowie, lecz należy prowadzić je dalej.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... w którą stronę ona płynie.
  - Jasna cholera. To niemożliwe!
  - Możliwe -
  powiedziała ponuro Milva, cierpliwie wyciągając suche listki i igliwie z włosów...
 • ... techniki. Jeśli nie
  zna się techniki, lecz chce się coś
  powiedzieć, zastosowane środki
  stają się spontaniczne, nowe, owocne",
  - nurt psychodramy; teatr...
 • ... gospodarzy, ale żaden nie wyraził na to zgody. Baśke momy! - powiedzieli i chociaż została jedynym kandydatem, to jednak odbyła się pełna...

Encyklopedia PWN

podstawowy gatunek epicki czasów nowożytnych, obejmujący utwory prozą o swobodnej i elastycznej kompozycji; najefektywniej spośród wszystkich gatunków literackich pełni funkcję poznawczą.
powieść łotrzykowska, picaresca, powieść pikarejska,
romans awanturniczy należący do literatury lud.-mieszczańskiej, w którym przedstawienie losów przedsiębiorczego i przebiegłego włóczęgi-oszusta służy ukazaniu satyrycznego obrazu epoki;
Powieść minionych lat, Powiest' wriemiennych let, inna wersja tytułu Powieść doroczna,
najstarsza kronika (latopis) ruska;
powieść-rzeka, fr. roman-fleuve,
rozbudowana, cykliczna powieść wieloczęściowa, przedstawiająca zwykle dzieje rodziny w kilku pokoleniach.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego