powoływać

Wielki słownik ortograficzny PWN

powoływać -łuję, -łują

Słownik języka polskiego PWN

powołaćpowoływać
1. «wyznaczyć kogoś do pełnienia jakiejś funkcji lub do objęcia stanowiska»
2. «ustanowić, stworzyć, zorganizować coś»
3. «wezwać kogoś do pełnienia służby wojskowej»
powołać siępowoływać się «odwołać się do jakiegoś autorytetu w celu poparcia swojej tezy, opinii lub prośby»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego