powszedni

Wielki słownik ortograficzny PWN

po•wsze•dni (codzienny)

Słownik języka polskiego PWN

powszedni «zwykły, codzienny»
• powszednio • powszedniość
dzień powszedni
1. «każdy dzień z wyjątkiem niedziel i świąt»
2. «dzień z czyjegoś życia, nieróżniący się od innych dni»
grzech powszedni «w teologii chrześcijańskiej: grzech nieoznaczający opowiedzenia się przeciw Bogu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego