pozbawiony

Wielki słownik ortograficzny PWN

po•zbawić -awię, -awią; -aw, -aw•cie

Słownik języka polskiego PWN

pozbawićpozbawiać «przyczynić się do utraty czegoś przez kogoś lub przez coś»
pozbawić siępozbawiać się «stracić coś z własnej winy»
pozbawienie wolności «kara wymierzona za przestępstwo, polegająca na umieszczeniu skazanego w zakładzie karnym»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego