pozwolenie

Wielki słownik ortograficzny PWN

po•zwolenie; -leń
po•zwolić -zwolę, -zwolą; -zwól, -zwól•cie

Słownik języka polskiego PWN

pozwolenie «ustna lub pisemna zgoda na coś; też: dokument stwierdzający taką zgodę»
pozwolićpozwalać I
1. «zgodzić się na coś lub nie przeciwdziałać czemuś»
2. «o okolicznościach: umożliwić coś, dopuścić do czegoś, nie przeszkodzić czemuś»
3. «w zwrotach grzecznościowych wyrażających propozycję, pytanie o zgodę, prośbę o przyzwolenie na coś, np. Pan pozwoli, że się przedstawię.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

zezwolenie a pozwolenie
14.06.2004
Bardzo proszę o wyjaśnienie, na czym polega różnica między wydaniem zezwolenia a wydaniem pozwolenia. Jestem pracownikiem administracji publicznej i moja praca polega m.in. na wydawaniu pozwoleń na prowadzenie połowów naukowo-badawczych. Kwestie te reguluje ustawa o rybołówstwie z 19 lutego tego roku (Dz. U., nr 62). W poprzedniej ustawie z 6 września 2001 r. mówi się o wydawaniu zezwoleń. Czy ta zmiana ma istotne znaczenie?
Nie pozwól mu przejąć kontroli
31.01.2018
Która forma jest poprawna: Nie pozwól mu przejąć kontroli czy Nie pozwól mu przejąć kontrolę? Wydawałoby się, że mam tu do czynienia z biernikiem, ale intuicja podpowiada, że to jednak dopełniacz. Nie potrafiłbym tego jednak uzasadnić. Czy mogę poprosić o pomoc?

Serdeczne pozdrowienia.
kłopotliwy podmiot szeregowy
6.09.2014
Której formy czasownika należy użyć w poniższym zdaniu? „Nie pozwól, żeby cokolwiek ani ktokolwiek powstrzymał/ powstrzymało/ li cię...”.
Łączę wyrazy szacunku
Dorota

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... nimi rozmawiać. Albo wszystkich wyrzucić na zagraniczne stypendia.
  - Interesująca hipoteza.
  Pozwoli pan, że zanotujemy pana uwagi? A zdaniem pana co trzeba...
 • ... dziś się dzieje pod Urzędem Miasta - twierdził Dariusz Galica - oni pozwolili Zarządowi na to, co robi. Dlaczego na przykład głosuje się...
 • ... trudem zapanowując nad krótkim oddechem. - Ale zanim mi zwrócisz uwagę, pozwolisz powiedzieć kilka słów?
  Szretter przyjrzał mu się uważnie.
  - Nie teraz...

Encyklopedia PWN

w Polsce forma reglamentacji działalności jednostki, przybierająca formę decyzji administracyjnej, noszącej różną nazwę;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego