pozwolenie

Wielki słownik ortograficzny PWN

po•zwolenie; -leń
po•zwolić -zwolę, -zwolą; -zwól, -zwól•cie

Słownik języka polskiego PWN

pozwolenie «ustna lub pisemna zgoda na coś; też: dokument stwierdzający taką zgodę»
pozwolićpozwalać I
1. «zgodzić się na coś lub nie przeciwdziałać czemuś»
2. «o okolicznościach: umożliwić coś, dopuścić do czegoś, nie przeszkodzić czemuś»
3. «w zwrotach grzecznościowych wyrażających propozycję, pytanie o zgodę, prośbę o przyzwolenie na coś, np. Pan pozwoli, że się przedstawię.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego