próżniaczka

Wielki słownik ortograficzny PWN

próżniacz•ka -cz•ce, -cz•kę; -czek

Słownik języka polskiego PWN

próżniak «osoba prowadząca bezczynne życie»
• próżniaczy, próżniacki • próżniaczo • próżniaczka • próżniactwo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego