prędkościowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

prędkość
1. «bycie prędkim»
2. «wektorowa wielkość fizyczna charakteryzująca ruch ciała; też: stosunek drogi do czasu, w którym dane ciało tę drogę przebywa»

• prędkościowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego