praca społeczna

Słownik języka polskiego PWN

praca społeczna «praca dla dobra ogółu, wykonywana bezpłatnie poza zajęciami zawodowymi»

Porady językowe

„Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej”
27.02.2017
Szanowni Państwo,
zetknęłam się właśnie z sytuacją, w której nie wiem, jakie przyjąć rozwiązanie – dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o opinię. Chodzi mianowicie o zapis tytułu czasopisma Studia z Zakresu Pracy i Polityki Społecznej. Problem polega na tym, że na stronie tegoż rocznika jego tytuł zapisywany jest wszędzie małymi literami (Studia z zakresu pracy i polityki społecznej). Jaki, wobec tego, zapis powinnam przyjąć – zgodny z zasadami językowymi czy wolą twórców periodyku?
Praca godna czy godziwa?
12.03.2008
Angielski termin decent work został stworzony przez Międzynarodową Organizację Pracy (program „Godna praca’’). Ciekawe rozważania nad jego tłumaczeniem można znaleźć na stronie: http://www.unic.un.org.pl/nhdr/nhdr2004/roz01.pdf, gdzie czytamy, że praca może być godziwa lub godna, w zależności od interpretacji znaczenia. Czy z językowego punktu widzenia któryś z tych przymiotników jest zdecydowanie błędny w odniesieniu do pracy?
nazwy funduszy
4.08.2003
W naszych publikacjach często występuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy. W związku z tym pytanie: jak należy pisać te fundusze – wielką czy małą literą? Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych może istnieć w każdym zakładzie pracy, dlatego wydaje mi się, że można go pisać małymi literami.
Problem pojawia się przy jego skrócie, który także często jest używany w publikacjach fachowych: ZFSS czy zfss? Z kolei Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy są odrębnymi, ponadzakładowymi funduszami, dlatego moim zdaniem należy je pisać wielkimi literami.
Czy mam rację?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... utrzymanie. W ferie i w wakacje organizujemy kolonie. Jest to praca społeczna nauczycieli i rodziców - mówi kierownik filii SP w Czorsztynie, Maria...
  • ... skrzywiła się wnuczka. - Rolnictwo u nas leży. Wiem, jeździliśmy na prace społeczne do SKR-u. Kopać ziemniaki. Nie było ich widać, sam...
  • ... sposób prawnie dozwolony. Dzięki dorobkowi wyniesionemu z wieloletnich doświadczeń w pracy społecznej, Polacy wchodzili w okres niepodległego bytu z dobrym przygotowaniem do...

Encyklopedia PWN

Praca i Sprawiedliwość Społeczna — Alternatywa Wyborcza, Arbeit & sociale Gerechtigkeit — Die Wahlalternative (WASG),
niemiecka partia polityczna;
ekon. podział pracy przejawiający się w istnieniu wielu działów gospodarki, gałęzi, zawodów;
inna nazwa ugrupowania konserwtywnego działającego podczas I wojny światowej na Ukrainie, → Stronnictwo Pracy Narodowej.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!