pracowniczka

Wielki słownik ortograficzny PWN

pracow•nicz•ka -cz•ce, -cz•kę; -czek

Słownik języka polskiego PWN

pracownik «osoba zatrudniona w jakimś zakładzie pracy»
• pracowniczy • pracownica, pracowniczka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego