pracowniczka

Wielki słownik ortograficzny PWN

pracow•nicz•ka -cz•ce, -cz•kę; -czek

Słownik języka polskiego PWN

pracownik «osoba zatrudniona w jakimś zakładzie pracy»
• pracowniczy • pracownica, pracowniczka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Pracownik przeprowadził rozmowę
19.12.2018
Pracownik – administrator – jest kobietą. Jakiej formy użyć w piśmie: Pracownik Administracji Osiedla przeprowadziła rozmowę wyjaśniającą, czy Pracownik przeprowadził rozmowę wyjaśniającą.
Bardzo dziękuję za pomoc.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... otwarto pierwszą w mieście Szkołę Muzyczną.
  21.02.1988 Bydgoszczanka -
  pracowniczka byłego "Gosmetu" Beata Delorm została wybrana Miss Ziemi Bydgoskiej.
  1...
 • ... związki autorki z tym wydziałem, którego jest i absolwentką, i pracowniczką. Więc zostawmy to. Ważne, że Ziembicka potrafiła namalować piórem te...
 • ... dla pani! Wszystko!...
  Równocześnie, jedną ręką zwisając na szyi osłupiałej
  pracowniczki ekspedycji, drugą pchała jej ostatnie, zachowane na czarną godzinę, sto...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego