pracownik

Wielki słownik ortograficzny PWN

pracow•nik -ikiem; -icy, -ików

Słownik języka polskiego PWN

pracownik «osoba zatrudniona w jakimś zakładzie pracy»
• pracowniczy • pracownica, pracowniczka
niesamodzielny pracownik naukowy «pracownik naukowy niemający habilitacji»
pracownik kontraktowy «osoba zatrudniona na podstawie kontraktu na określony czas»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego