pracownik

Słownik języka polskiego PWN*

pracownik «osoba zatrudniona w jakimś zakładzie pracy»
• pracowniczy • pracownica, pracowniczka
niesamodzielny pracownik naukowy «pracownik naukowy niemający habilitacji»
pracownik kontraktowy «osoba zatrudniona na podstawie kontraktu na określony czas»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego