praczłowiek

Wielki słownik ortograficzny PWN

pra•człowiek -kiem; praludzie, praludzi
praludzie -dzi

Słownik języka polskiego PWN

praczłowiek «człowiek pierwotny, żyjący w dawnych epokach geologicznych»
• praczłowieczy
praludzie «forma liczby mnogiej rzeczownika praczłowiek»
• praludzki

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego