praktyka

Wielki słownik ortograficzny PWN

praktyka -yce, -ykę
praktyk -ykiem; -ycy, -yków

Słownik języka polskiego PWN

praktyka
1. «świadome, celowe działanie wykonywane regularnie»
2. «doświadczenie, umiejętności zdobyte dzięki takiemu działaniu»
3. «prowadzenie samodzielnej działalności w zawodzie lekarza lub prawnika»
4. «przyjęty w codziennym życiu sposób robienia czegoś»
5. «okres nabywania wprawy w jakimś zawodzie; też: okres odbywania stażu w jakiejś instytucji»
praktyk
1. «ktoś, kto nabył wiedzę i umiejętności w jakiejś dziedzinie przez doświadczenie»
2. «ktoś, kto uprawia czynnie swój zawód»
praktyki
1. «czynności o charakterze obrzędowym»
2. «działania oceniane jako nieuczciwe lub niezgodne z prawem»
w praktyce «w rzeczywistości»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

polszczenie imion a praktyka edytorska
25.05.2010
Szanowni Państwo,
kto ma rację: wydawcy czy autor poradnika? Wg Edycji tekstów Wolańskiego „obecnie nie ma zwyczaju polszczenia imion [...] niedopuszczalne jest współwystępowanie imion oryginalnych i spolszczonych”. Tymczasem jest to bardzo częste (Tomasz Howard, Thomas Grey, zob. Wieczna księżniczka P. Gregory). Poradnik: „niedopuszczalne są konstrukcje hybrydyczne typu: hrabia d'Artois”, tymczasem często występują (admirał d'Annehaut, zob. Katarzyna Medycejska J. Héritiera).
Pozdrawiam
JTP
pisownia tytułów
28.01.2008
Czy nazwa publikacji pt. Kodeks Dobrych Praktyk, nazwanej w ten sposób przez stowarzyszenie będące jej autorem, jest poprawna (lub co najmniej możliwa do zaakceptowania), a jeżeli nie (uważam, że powinna się ona nazywać: Kodeks dobrych praktyk) – czy błędem jest również przytoczenie nazwy tej publikacji przez innego piszącego w oryginalnym brzmieniu (a więc: Kodeks Dobrych Praktyk) bez cudzysłowu?
Serdecznie dziękuję.
Z poważaniem,
Artur Dudziński (tłumacz na język polski)
kasator
14.11.2012
Uprzejmie proszę o udzielenie informacji, czy określenie kasator należy odnosić do osoby wnoszącej do sądu skargę kasacyjną , czy sądu, który rozpoznaje taką skargę. W orzeczeniach, zwłaszcza Sądu Najwyższego, początkowo traktowano to określenie jako synonim wnoszącego skargę kasacyjną. Obecnie chyba odstąpiono od tego poglądu.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Anna

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... innymi o kostiumach, które powinny odpowiadać modzie z epoki - w praktyce teatralnej nie przynosiło to efektów. Apelując o podniesienie poziomu aktorstwa...
 • ... zamkniętych -
  niezależnie od tego, że niemożliwe jest stwierdzenie tego w
  praktyce.
  "Jeżeli system nie zawiera żadnego elementu brzegowego
  zewnętrznego, a więc...
 • ... Doktryna o ograniczonej suwerenności to nie wynalazek Breżniewa, a stała praktyka sowiecka od III Międzynarodówki aż po inwazję Czechosłowacji poprzez próbę...

Encyklopedia PWN

praktyka
[niem. Praktik < gr. praktikós ‘czynny’, ‘rzeczowy’],
naukozn. dziedzina świadomej i celowej aktywności ludzkiej polegającej na przedmiotowej, zobiektywizowanej realizacji jakiejś nauki, doktryny, koncepcji itp.;
zespół precedensów i zwyczajów wykształconych w procesie stosowania postanowień konstytucji.
zespół precedensów i zwyczajów wykształconych w procesie stosowania norm prawnych regulujących sposób działania parlamentu.
dobra praktyka analityczna, dobra praktyka laboratoryjna (DPL), ang. Good Laboratory Practise,
zbiór reguł postępowania w prawidłowo funkcjonującym laboratorium, zgodny z uznanymi standardami;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego