prawa kardynalne

Słownik języka polskiego PWN

prawa kardynalne «w Polsce XVII–XVIII w.: przepisy prawa ustalające podstawowe zasady ustrojowe państwa»

Porady językowe

przecinek a imiesłów przysłówkowy
5.01.2009
Szanowni Państwo!
Nie mam pewności, która forma zapisu (z przecinkiem czy bez) jest prawidłowa:
1. Po połączeniu z wodą tworzy wysoce zasadowy żel, który twardniejąc tworzy nieprzepuszczalną barierę.
2. Po połączeniu z wodą tworzy wysoce zasadowy żel, który twardniejąc, tworzy nieprzepuszczalną barierę.
3. Po połączeniu z wodą tworzy wysoce zasadowy żel, który, twardniejąc, tworzy nieprzepuszczalną barierę.
Będę wdzięczny za rozwianie moich wątpliwości.
Serdecznie pozdrawiam.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... towary wwożone do Polski z Prus - cłem minimalnym. Ponownie spisano prawa kardynalne, tym razem gwarantowane już przez wszystkie trzy mocarstwa.

    Rada Nieustająca...
  • ... spraw państwa polsko-litewskiego pod osąd i protekcję Katarzyny II.

    Prawa kardynalne (1768). Okazało się, że plan rosyjski zawiódł: kolejny sejm odmówił...
  • ... wszystkich praw obowiązujących w Rzeczypospolitej wydzielono te, które określono jako prawa kardynalne , czyli najważniejsze, a do których zaliczono m.in.: wolną elekcję...

Encyklopedia PWN

określenie nadrzędnych i niezmiennych zasad ustroju Rzeczypospolitej XVII–XVIII w., → prawa kardynalne.
w Polsce w XVII i XVIII w. podstawowe zasady ustroju państwa, nadrzędne wobec innych ustaw i zasadniczo niezmienne;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego