prawo karne skarbowe

Słownik języka polskiego PWN

prawo karne skarbowe «normy prawne ustalające kary za naruszenie przepisów chroniących interes skarbu państwa»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... w tym przepisie - w sprawach zobowiązań podatkowych stosuje się przepisy prawa karnego skarbowego.
    Art. 179. Rada Ministrów może ustalić inne niż określone w...

Encyklopedia PWN

zespół norm prawnych regulujących zwalczanie przestępstw i wykroczeń skarbowych (polegających na naruszeniu nakazów i zakazów finansowych) za pomocą kar i in. środków karnych.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego