prawo rzymskie

Słownik języka polskiego PWN

prawo rzymskie «przepisy prawne obowiązujące w starożytnym Rzymie»

Porady językowe

akty prawne
24.01.2007
W piśmie urzędowym (nie chodzi o tekst aktu prawnego) przywołującym artykuł danej ustawy posługujemy się którymś z następujących wariantów: ustawa z dnia 15.12.2000 r. o ... lub ustawa o ... z dnia 15.12.2000 r., lub Ustawa o ... z dn. 15.12.2000 r., lub Ustawa z dn. 15.12.2000 r. o ...? Czy w przywołanych przykładach słowo ustawa piszemy z małej czy z dużej litery? Czy datę uchwalenia aktu piszemy po słowie ustawa, czy na końcu, czyli po tytule ustawy?
dlaczego Rzym, a nie Roma?
28.11.2007
Jak doszło do tego, że w języku polskim (i podobnie w innych językach słowiańskich) oryginalna nazwa Roma przekształciła się w Rzym?
Z poważaniem,
Piotr
tytuły katechizmów
10.11.2011
Droga Redakcjo,
czy w pracy poświęconej katechetyce tytuły źródeł: Katechizm Kościoła Katolickiego (i określenia synonimiczne: katechizm współczesny albo watykański) oraz Katechizm Rzymski (Katechizm szesnastowieczny, Soboru Trydenckiego) powinny być pisane kursywą (nie dotyczy określeń synonimicznych), jako tytuły, czy też wystarczy jedynie zapis z wielkiej litery? W materiale źródłowym znalazłam formy drukiem prostym i z wielkiej litery także odnośnie zapisów synonimicznych.
Pozdrawiam.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... mnie od przyznania się do mojego zawodu.
  - Robię doktorat z
  prawa rzymskiego... Coś na pograniczu historii i jurystyki - skłamałem bez zająknienia.
  Był...
 • ... wskazywał co najmniej trzy filary duchowe łączące Europę: filozofię grecką, prawo rzymskie i religię judeochrześcijańską. Wszystkie zawdzięczamy starożytnemu imperium.
  Święte cesarstwo
  Chwałę...
 • ... wzorowych warunkach pracy, są przedsiębiorcy spolegliwi, czyli, jak to określało prawo rzymskie, dbający o pracowników "ze starannością dobrego ojca rodziny". Nie tacy...

Encyklopedia PWN

prawo starożytnego Rzymu, które rozwijało się od początków historii miasta do czasów Justyniana I Wielkiego.
prawo staroż. Rzymu, → prawo rzymskie.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego