prawomocny

Słownik języka polskiego PWN*

prawomocny «mający moc prawną»
• prawomocnie • prawomocność
wyrok prawomocny «wyrok, przeciwko któremu stronie nie przysługuje zwyczajny środek odwoławczy, a uprawomocnienie wyroku następuje po określonym terminie»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego