preparanda

Wielki słownik ortograficzny PWN

preparan•da -n•dzie, -n•dę; -nd

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Encyklopedia PWN

organizowane od 1854 przy szkołach elementarnych 2-letnie kursy przygotowujące do nauczania w szkołach jednoklasowych; w międzywojennej Polsce — kursy wstępne do seminariów nauczycielskich.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego