prezes

Wielki słownik ortograficzny PWN*

prezes -sie; -si, -sów (skrót: prez.): prezes Rady Ministrów, prezes Polskiej Akademii Nauk ,

Słownik języka polskiego PWN*

prezes «osoba stojąca na czele jakiejś instytucji, organizacji lub stowarzyszenia»
• prezesowski • prezeska

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego