prezeska

Wielki słownik ortograficzny PWN

prezes•ka -s•ce, -s•kę; -sek

Słownik języka polskiego PWN

prezes «osoba stojąca na czele jakiejś instytucji, organizacji lub stowarzyszenia»
• prezesowski • prezeska

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

dyrektor generalna?
3.04.2002
Która forma jest poprawna w odniesieniu do kobiety: dyrektor generalna czy dyrektor generalny?
ginekolożka, naukowczyni i in.
16.01.2007
Szanowni Państwo!
Formy profesorka, dyrektorka, księgowa itp. są w odwrocie. Zastępuje się je formami męskimi: profesor, dyrektor, księgowy. Ale jednocześnie coraz częściej można spotkać się ze zjawiskiem – dla mnie dziwnym – powrotu do form żeńskich np. ginekolożka, psycholożka. Czy są to formy poprawne? Czy dopuszczalne jest zastosowanie formy naukowczyni wobec kobiety naukowca? Taką formę zastosowała Gazeta Wyborcza w swym dodatku Wysokie Obcasy.
redaktor naczelna
23.12.2008
Witam,
spotykam się dość często z formą redaktor naczelna – oczywiście wtedy, gdy funkcję tę pełni kobieta. Pracuję w firmie, w której funkcję prezesa zarządu i dyrektora naczelnego pełni również kobieta. Czy zatem forma dyrektor naczelna oraz sformułowanie spółka reprezentowana przez prezes zarządu Annę Iksińską będą poprawne?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... córko?
    - Czy Namiestnik Ziutek Kłąb też mnie popiera? - zapytała wnikliwie
    prezeska Gronkowiec-Walecowa - bo o ile wiem to popiera prezesa sądu...
  • ... przewija się już od półtora roku - mówi Zofia Majerczyk-Owczarek, prezeska Ogniska Zakopane. - Głównym powodem był nowy podział administracyjny kraju, reorganizacja...
  • ... 11.1979, według notatek robionych przez obecną na sali dziennikarkę:


    Prezeska TOZ: - Zanim zacznę zebranie, pytam: dlaczego nie wpuszczono kolegów, którzy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego