prezesowski

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

prezes «osoba stojąca na czele jakiejś instytucji, organizacji lub stowarzyszenia»
• prezesowski • prezeska

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... 60 ławników, którzy pracowali w poprzedniej kadencji, zostało trzech. Lista prezesowska przepadła też w Lublinie. - W miejsce ławników ze stażem wybrano...
  • ... chwila do Sejmu trafi rządowy projekt pozwalający windować w górę prezesowskie apanaże.
    Ustawa kominowa została uchwalona w 2000 r. Opinię publiczną...
  • ... przyjął projekt ustawy uchylającej ograniczenia płacowe. Według planów rządu, pensje prezesowskie powinny ustalać rady nadzorcze spółek skarbu państwa. Nad tym, by...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego