primogenitura

Wielki słownik ortograficzny PWN

primogenitura -rze, -rę

Słownik języka polskiego PWN

primogenitura «prawo pierwszeństwa w dziedziczeniu przysługujące najstarszemu synowi lub najstarszemu potomkowi w linii prostej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego