pro

Wielki słownik ortograficzny PWN

pro (np. pro i kontra)

Słownik języka polskiego PWN

pro «za kimś, za czymś»
pro-
1. «pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczających pozytywny stosunek do czegoś lub kogoś»
2. «pierwszy człon wyrazów złożonych nazywających osoby pełniące funkcje zastępcze»
3. «pierwszy człon wyrazów złożonych nazywających wstępną fazę lub niższy stopień czegoś»
non causa pro causa [wym. non kausa pro kausa] log. «błąd polegający na uznawaniu czegoś za przyczynę w sposób nieuzasadniony»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego