proces

Słownik języka polskiego PWN*

proces
1. «przebieg następujących po sobie i powiązanych przyczynowo określonych zmian»
2. «postępowanie prowadzone przez sąd»
3. «kolejno następujące po sobie zmiany fizykochemiczne materii»

• procesowy
proces adiabatyczny «proces termodynamiczny przebiegający bez wymiany ciepła z otoczeniem»
proces aerobowy zob. aerobioza w zn. 2.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego